Odkorčuľujte si u nás vaše 2% z daní !

Ďakujeme všetkým čo nás podporili aj v uplynulom roku svojimi 2% z daní. Aj Tento rok nám ich môžete zasielať vaše 2% na podporu nášho občianského združenia JUMPING JOE o.z.

Všetkým našich podporovateľom za odmenu ponúkame možnosť odkorčuľovať si u nás až 50% z poukázanej sumy na naše združenie.
Poukázaním 2 % z vašich daní pre občianske združenie Jumping Joe máte možnosť znížiť si cenu kurzu. Pošlite nám vyhlásenie o venovaní vašich 2 % a polovicu (50 %) z poukázanej čiastky môžete využiť ako kredit pri rezervácii ďalšieho kurzu a tak si cenu kurzu o túto sumu znížiť. Ak zozbierate aj ďalšie vyhlásenia o venovaní daní od svojich príbuzných a priateľov, výška vašej zľavy ešte viac narastie.

Ako venovať vaše 2% z daní nášmu OZ ?

Postup ak máte jedného zamestnávateľa: ( ste zamestnaný )
Požiadajte zamestnávateľa do 15.02.2020 o vykonanie ročného zúčtovania dane a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Výška zaplatenej dane je uvedená v riadku 04 alebo 05 .

POZOR „Potvrdenie o zaplatení dane“ musí mať označenie V2Pv18_P v ľavom hornom rohu. 
Ak sú 2% z Vašej dane z riadku 04 alebo 05 – minimálne 3,- €, vyplňte „Vyhlásenie“.

POZOR „Vyhlasenie“ musí mať označenie V2Pv18_1 v ľavom hornom rohu. 

Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Postup ak podávate daňové priznanie:
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna výška 2% z Vašej zaplatenej dane musí byť 3,- €.
Do daňového priznania typu A v oddielu VIII. a do daňového priznania typu B v oddiely XII. sa vyplnia identifikačné údaje „Jumping Joe“.
Daňové priznanie sa doručí na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska (do 31. marca 2020)

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 0,5%, resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0 % z dane. Minimálna výška podielu zaplatenej dane musí byť 8,- €.
Do daňového priznania v časti IV. sa vyplnia identifikačné údaje „Jumping Joe“.
Daňové priznanie sa doručí na daňový úrad (do 31. marca 2020)

Identifikačné údaje, ktoré treba uviesť presnom tvare:
Údaje sú dostupné aj na stránke www.notar.sk, kde je zoznam prijímateľov 2%.

Obchodné meno:Jumping Joe Slovakia 
IČO: 42261848
Právna forma: občianske združenie
Ulica: J.C. Hronského č. 18
Obec: Bratislava – m.č. NOVÉ MESTO
PSČ: 831 02

Obchodné meno: Jumping Joe
IČO: 42254744
Právna forma: občianske združenie
Ulica: J.C. Hronského č. 18
Obec: Bratislava – m.č. NOVÉ MESTO
PSČ: 831 02