Kategórie
Deti a pohyb Domov

Rozhovor s Univ. prof. MUDr Pavlom Traubnerom: Deti, šport a korčuľovanie I. časť

Deti milujú pohyb. Tak si na to spomíname z našich detských čias a tak to chceme vidieť v dnešných deťoch. Čím to je, že sa súčasnej generácii do toho pohybu veľmi nechce? Aké športy sú vhodné pre deti vo vývoji a ako na ne vplývajú fyzicky i psychicky? O tomto i o korčuľovaní sme sa rozprávali s Univ. prof. MUDr. Pavlom Traubnerom, PhD. Prinášame vám I. časť nášho rozhovoru.

Dnešné deti a mládež a aktívny šport. Ako hodnotíte tento vzťah? Porovnajte so situáciou pred 20 – 30 rokmi.

Je nutné konštatovať, že v súčasnej dobe sú deti vedené k športu najmä vo forme riadeného športovania. Aj my, starší ročník, sme kedysi športovali, hrali sme futbal na ulici preskakovali potoky, no máloktorí chodili do Sokola (telocvičná jednota pozn. red.). Dnes je však aktivita oproti minulosti výrazne lepšia v tom zmysle, že k aktívnemu športu vychovajú kvalifikovaní tréneri. Je pravdou, že my sme mali Spartakiády, ale tie sa konali vo veľkom intervale a často ich mnohí vnímali ako povinnosť, čo koniec koncov znižovalo cítenie cvičencov.

V akom veku začať s aktívnym športom?

Vieme, že dnes už trojmesačné dieťa sa ponára do vody a učí sa plávať, nesmierne významný krok v myslení súčasného človeka. Samozrejme, nie každý šport je vhodné začínať v detskom veku. Ale väčšina športov ako tenis, korčuľovanie, futbal je možné robiť od útleho veku jedinca. Moja vnučka sa naučila v Jumping Joe, najmä zásluhou trénerky Zuzky Goldschmiedovej, veľmi dobre korčuľovať už vo veku 4 rokov. Samozrejme sú športy rezervované i do vyšších vekových kategórií napríklad vzpieranie, box a iné silové športy.

Ako na deti vplýva pravidelná aktívna pohybová aktivita už od ranného veku?

Z pohľadu lekára môžem konštatovať, že športová aktivita v primeranej miere záťaže pomáha zvyšovaniu odolnosti voči niektorým chorobám, zlepšuje fyzickú kondíciu, ktorá je dnes či už u predškolákoch alebo školákoch pomerne veľmi slabá. No športové aktivity prinášajú aj možnosť psychickej vyrovnanosti, v kolektívnych športoch sa formuje bojovnosť a rivalita, čo vidím aj na mojom 10-ročnom vnukovi, ktorý hrá hokej a ktorý ho výrazne fyzicky i psychicky upevnil.

Ktoré športy odporúčate pre deti vo vývoji?

Pre deti vo vývoji – to znamená v rannom veku (školskom) považujem za vhodné individuálne športy, ktoré upevňujú fyzicky fond a aj psychiku jedinca. Korčuľovanie, tenis, gymnastika športová i umelecká. Z kolektívnych športov odporúčam športy pod dozorom trénera, aby sa deti čo najviac vyhli zraneniam, a to futbal, hokej, volejbal alebo basketbal.

Ako športové tréningy vplývajú na psychiku dieťaťa?

Ak má dieťa záujem a šport mu robí radosť, tak je to veľmi významný benefit a znáša i záťaže tréningu. Záťaž tréningu sa musí stupňovať a neodradiť dieťa od záujmu. Dieťa si zvyká, nebojí sa, so stresom sa vyrovnáva a na tréningy sa teší. Opäť príklad, moja vnučka nie vždy s nadšením prichádzala na štadión a po niekoľkých tréningoch odchádzala s nadšením a predstavou že sa teší na ďalší korčuliarsky tréning. Pohyb ná ľade jej nesmierne psychicky pomáhal, našla si priateľov, zamilovala si trénerku a bola veľmi spokojná.

Ako vnútorná neistota pôsobí na športové výkony a naopak? Je možné športom nadobudnúť sebavedomie a získať istotu?

Množstvo skvelých športovcov na začiatku svojej kariéry, ale i neskôr s úspechmi, mali obrovskú trému. Pamätám sa na Ondreja Nepelu, ktorého som dlho pripravoval na jeho vystúpenia, pred každým vystúpením bol značne nervózny a musel sa upokojovať. Akonáhle sa však dostal na ľad, bol famózny najmä v povinných prvkoch. Mnoho ďalších športovcov patrilo medzi mojich pacientov či priateľov. Peter Bartosiew, dávny športový partner Agnesy Wlachovskej-Burilovej, rozprával ako pociťoval strach, je to prirodzená ľudská emócia, ale postupne prichádzali úspechy, upevňovalo sa sebavedomie a zvyšovali sa i športové výkony. Samozrejme, sme ľudia, každý má nárok na to, aby mal trému, no šport s dobrými výsledkami sebavedomie výrazne zvyšuje.

Prečo deti dnešnej generácie „lenivejú“? Namiesto športu, prechádzky, volia tablet, počítač alebo mobil

Tento trend je veľmi ľahko vysvetliteľný. V minulosti deti popri školských povinnostiach a pomoci v domácnosti hrali rôzne, i keď pomerne jednoduché, detské hry. Korčuľovali sme sa po zamrznutom Váhu alebo sme hrali futbal na námestí, nemali sme k dispozícii zábavnú elektroniku, ktorá by nás posadila na zadok. To sú moje spomienky. Dnešná mládež má mnoho iných rozptyľujúcich prostriedkov ako je počítač, mobilný telefón, tablet a preto sa ani nestíhajú venovať športu či hrám „z minulosti“. Ich sústredenie je prilepené k obrazovke. Tu veľký dôraz kladieme na vplyv rodičov, starých rodičov a učiteľov, ktorí musia dbať na to, aby sa deti viacej venovali športovým aktivitám, no zároveň držali krok s modernou dobou.