Liahnička » BENEFITY

 
Benefity absolvovania LIAHNIČKY: 

  • Naše tréningy sa venujú všestrannému naštartovaniu pohybových daností dieťaťa. 
  • Dieťa u nás nadobudne aj všestrannú športovú prípravu s dokonalou pohybovou koordináciou.
  • Naše tréningy sú vedené s apelom na prirodzenú hravosť dieťaťa tak, aby malo z pobytu na ľade v prvom rade radosť a pasiu.      
  • Vo vašom dieťati prebudíme radosť z pohybu a dáme mu šancu objaviť vlohy vyniknúť aj v inom ľubovoľnom športe.
  • Režim tréningu ideálne mentálne pripravuje deti aj na školské povinnosti. 


Svojim spôsobom LIAHNIČKA slúži aj ako nultý ročník školy,
vďaka čomu sa deti ľahšie adaptujú na školskú dochádzku!