Intenzívny kurz

 
Tento druh kurzu je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základom korčuľovania v kratšom časovom horizonte. 

V intenzívnom kurze ide o spojenie dvoch kurzov. Pri absolvovaní kombinovaných kurzov – poobedňajšieho a víkendového kurzu – vytvoríme tréningový proces, tzv. intenzívny kurz, kedy dieťa navštevuje ľadovú plochu štyrikrát týždenne. Intenzita tréningu sa tak zvyšuje a progres sa dostavuje po niekoľkých týždňoch. JJ odporúča tento model, pretože vďaka nemu sa dieťa dokáže naučiť za dva mesiace prvky, v ktorých by sa inak zdokonaľovalo celý rok.

Cieľom je, aby sa dieťa zúčastnilo tréningu 4 hodiny do týždňa. Ide o tréning, ktorý sa venuje korčuľovaniu a naučeniu sa základom korčuľovania, nejedná sa o klubové tréningy. Dieťa má možnosť absolvovať okrem tréningu na ľadovej ploche aj tréning baletu, ktorý trvá 60 min. S JJ sa vaše dieťa môže venovať korčuľovaniu na rekreačnej úrovni alebo na úrovni výkonnostnej a prestúpiť tak do kategórie C, tzn. športového klubu JJ SVK. 

Po dvoch mesiacoch sa rodič môže po konzultácií s trénerom rozhodnúť, či jeho dieťa bude pokračovať v korčuľovaní aj naďalej alebo tréning ukončí, prípadne do akej kategórie bude zaradené.