Kurzy pre deti » Priebeh kurzu

 
Ako prebiehajú naše kurzy?
 

 1. Počas úvodnej hodiny sú deti zaraďované do skupín podľa výkonu, nie veku
   
 2. Ak je dieťa počas kurzu šíkovné a má korčuliarske zdatnosti, tréneri si ho automaticky posúvajú do vyššej skupiny
   
 3. Na konci 8. hodiny budú účastníci kurzu preskúšaní z úrovne, ktorú sa učili počas kurzu. 
   
 4. Pre všetkých úspešných účastníkov je pripravené malé prekvapenie – dostanú odznak JJ s levelom, s ktorým skončili
   
 5. Ak máte vy a vaše dieťa záujem pokračovať v kurzoch aj naďalej, je potrebné znovu vyplniť objednávku do nového kurzu 
   
 6. V prípade pokračovania v kurze, bude vaše dieťa zaradené na vyššiu úroveň a pokračuje vo výučbe, tzn. - napr. dieťa, ktoré ukončilo 3. level, tak pokračuje v 4. leveli

   

POZOR: NEVYHNUTNÉ SÚ VHODNÉ A NABRÚSENÉ KORČULE! 

JJ PONÚKA MOŽNOSŤ ZAPOŽIČAŤ SI KVALITNÉ KORČULE ZA POPLATOK 6 EUR/HOD!!!

Viac info  v sekcií požičiavanie korčulí (tu).