O nás » LEVELY

LEVEL 1

Cieľ: Odstránenie strachu z ľadu a získanie základnej koordinácie na ľade, predstavenie konceptu základov korčuľovania.

Predpokladá sa zvládnutie:

 1. kľaknutie a vstávanie cez jednu nohu
 2. základné korčuľovanie dopredu (kráčanie na ľade dopredu so zdvíhaním nôh)
 3. kráčanie vpred (dupkanie) do sklzu – na dvoch nohách
 4. odrážanie sa dopredu – tzv. kolobežka
 5. prenos váhy zo strany na stranu – stromček
 6. citrónik – dopredu

Prípravné cvičenia:

 • cik cak, striedavé predné prednoženie
 • beh po ľade (na rýchlosť)

 

LEVEL 2

Cieľ: Zvládnutie korčuľovania na jednej nohe a pochopenie princípu odrážania sa dopredu.

Predpokladá sa zvládnutie:

 1. jazda v hlbokých kolenách (úplný vozíček)
 2. odrazy vpred s vytáčaním odrazovej nohy
 3. jazda vpred na jednej nohe – tzv. bocianik
 4. jazda vpred na jednej nohe s prednožením
 5. jazda vpred na jednej nohe so zanožením
 6. brzda pluhom obojnožne

 Prípravné cvičenia:

 • citrón so zmenou hrany (pri mantineli)
 • pripomínať vytáčanie voľnej nohy pri prednoženiach a zanoženiach na jednej nohe

 

LEVEL 3

Cieľ: Základy korčuľovania vzad, zvládnutie brzdenia.

Predpokladá sa zvládnutie:

 1. základné korčuľovanie vzad (chôdza vzad)
 2. citrónik vzad
 3. polcitrónik vzad (jednou nohou, ale obojstranne) – kolobežka vzad
 4. jazda vzad na jednej nohe – bocianik
 5. podrep vzad
 6. vetvičky dopredu
 7. brzdenie pluhom – striedavo na obe nohy
 8. skoky dopredu – žabky

 Prípravné cvičenia:

 • jazda na dvoch nohách s natáčaním ramienk (pomôcka: rúčka od metly)

* Poznámky k jednotlivým bodom:

 • 1. korčuľovanie vzad – skúšať aj vlnky vzad na oboch nohách
 • 3. polcitrónik vzad – spájanie nôh
 • 4. bocianik vzad – aj sprednožením, zanožením
 • 6. vetvičky vpred – spočiatku s príťahom na dve nohy a postupne prenášať váhu len z jednej nohy na druhú aj s odrazom

 

LEVEL 4

Cieľ: Jazda v oblúčiku, pochopenie princípu otáčania sa, nácvik základných korčuliarskych prvkov.

Predpokladá sa zvládnutie:

 1. vetvičky vzad
 2. predné oblúčiky znožmo – slalom
 3. jazda na oblúčiku vo výpade s natáčaním ramien na vonkajšej hrane
 4. krížené citróniky – s prenosom váhy na prednú nohu
 5. skoky dopredu cez jednu nohu – koník
 6. kanónik vpred
 7. lastovička vpred
 8. hlboký predný výpad – tzv. slniečko

Prípravné cvičenia:

 • chôdza po špičkách – rôzne kombinácie rýchlosti, príprava špičkových krokov
 • lyžiarska brzda
 • predné obraty na dvoch nohách cez citróniky

* Poznámky k jednotlivým bodom:

 • 4. krížené citróniky – ťahá sa špička okolo špičky
 • 5. koník – z kolena, cez špičku aj s pomocou rúk

 

LEVEL 5

Cieľ: Osvojenie si jazdy v hranách, nácvik prekladania vpred a nácvik piruety.

Predpokladá sa zvládnutie:

 1. odrazy vpred na kruhu – chassé
 2. prekladanie vpred do obidvoch strán po veľkom krúžku
 3. predný vonkajší oblúk – s prácou voľnej nohy
 4. predný vnútorný oblúk – s prácou voľnej nohy
 5. jazda v oblúčiku na jednej nohe vzad – výjazdy
 6. točenie na dvoch nohách – 3 otočky s výjazdom
 7. lastovička vzad
 8. brzda vzad jednou nohou

Prípravné cvičenia:

 •  citrónik s prekrížením na vonkajšiu hranu

*Poznámky k jednotlivým bodom:

 • 2. prekladanie vpred do obidvoch strán – na dvoch nohách
 • 5. točenie na dvoch nohách – cez výpad do piruety

 

LEVEL 6

Cieľ: Oblúky vzad, obraty na jednej nohe, vysoká pirueta.

Predpokladá sa zvládnutie:

 1. jazda vzad vonkajší oblúk s voľnou nohou vpred
 2. jazda vzad vnútorný oblúk s voľnou nohou vpred
 3. prekladanie vzad do obidvoch strán  na veľkom krúžku
 4. predná vonkajšia trojka
 5. predná vnútorná trojka s výjazdom
 6. pirueta na jednej nohe (dve otočky) s výjazdom
 7. lastovička vpred v oblúku na vonkajšej hrane
 8. kružidlo

 Prípravné cvičenia:

 •  krížené citróniky vzad po rovine

*Poznámky k jednotlivým bodom:

 • 3. prekladanie vzad do obidvoch strán po kruhu – na dvoch nohách
 • 4. pri mantineli, špička pri päte s nadľahčením stojnej nohy

 

LEVEL 7

Cieľ: Oboznámenie sa s preložením na rovnakej hrane – tzv. crossrolmi, obratmi na rovnakej nohe, ako aj prácou na jednej nohe.

Predpokladá sa zvládnutie:

 1. crossroly vpred
 2. crossroly vzad
 3. zadné vonkajšie oblúky s prácou voľnej nohy
 4. zadné vnútorné oblúky s prácou voľnej nohy
 5. predný vnútorný mohawk na obidve nohy (obrat s prestupom spredu dozadu bez zmeny hrany)
 6. vlnovka na jednej nohe vpred (3 vlnky s aspoň dvomi zmenami hrany)
 7. lastovička vzad v oblúku – vonkajšia hrana

*Poznámky k jednotlivým bodom:

 • 5. prekladanie vpred + mohawk vnútorná hrana, prekladanie vzad + mohawk ropredu

 

 

LEVEL 8

Cieľ: Korčuliar má zvládnutú jazdu v hranách, predstavené sú ďalšie druhy obratov, skoky, špirálová pasáž.

Predpokladá sa zvládnutie:

 1. predný vonkajší mohawk – tzv. amerikán
 2. vlnovka na jednej nohe vzad (aspoň 3 vlnky s minimálne dvomi zmenami hrany)
 3. valčíková trojka
 4. kadet
 5. salchow
 6. nízka pirueta
 7. špirálová pasáž – lastovičky na oboch nohách do obidvoch smerov

Prípravné cvičenia:

 • preskok spredu dozadu (z dvoch nôh)
 • preskok spredu dozadu (z jednej nohy na druhú)