O nás » Základné informácie

 

 
S myšlienkou založenia JJ prišiel jeho manažér a zakladateľ Miroslav Goldschmied, ktorý opisuje jeho zrealizovanie takto: „Inšpirovali ma moje dve dcéry, ktoré mi ukázali, že deťom chýba motivácia, a tak som sa začal s touto ideou pohrávať. Ukázali mi cestu a vďaka nim sa zrodilo JJ.“

 

Občianske združenie Jumping Joe sa zameriava na deti všetkých vekových kategórií s účelom vzbudiť záujem o pohyb u tých najmenších, ktorí si začínajú postupne budovať vzťah k športu ako takému. Snahou JJ je odlákať dieťa od počítača, ale zároveň ho motivovať k realizovaniu športových aktivít prospešných pre jeho zdravý fyzický a psychický vývin. „Rodič odovzdá dieťa profesionálom, ktorým môže stopercentne dôverovať. Majú možnosť s trénermi odkonzultovať na aký šport má ich dieťa predpoklady.“, vysvetľuje Miroslav Goldschmied. 

Okrem toho realizujeme kurzy aj pre dospelých, ktorí majú príležitosť zakorčuľovať si a  posunúť svoje korčuliarske zručnosti na inú úroveň (aj pre úplných začiatočníkov) za pomoci našich špičkových trénerov. Sme si taktiež vedomí zaneprázdnenosti rodičov, a preto sme pre nich vymysleli kurzy pre rodiny, na ktorých sa môžu zúčastniť spoločne so svojím dieťaťom. „JJ rieši efektívne pokrytie voľného času celej rodiny. Našou snahou je vytvoriť pozitívnu atmosféru, aby sa u nás ľudia dobre cítili.“, zhŕňa pozitíva JJ Miroslav Goldschmied. 

Jumping Joe taktiež už tretí rok organizuje kurzy korčuľovania pre prvákov a škôlkarov v MČ Bratislava - Nové Mesto, ktoré majú za cieľ prilákať prvákov a predškolákov k vykonávaniu pohybovej aktivity. V uplynulom roku sa našich kurzov zúčastnilo vyše 400 – 500 detí zo škôlok a základných škôl v MČ NM. 

Jumping Joe je celoročná záležitosť, čo znamená, že okrem prípravy na ľade (od augusta do júna), organizujeme tiež tzv. suchú prípravu. Tá spočíva v gymnastike, atletike vďaka čomu deti dostanú základy, ktoré im umožnia ďalší rozvoj v oblasti športu.

Korčuľovanie zahŕňa celkovú pohybovú aktivitu, a práve z tohto dôvodu je ideálnou predprípravou pre dieťa od ranného veku, ktoré sa začína obzerať po iných športových aktivitách.  Pri korčuľovaní, či krasokorčuľovaní nadobudne vaša ratolesť predpoklady, ktoré v budúcnosti využije v inom športe, a zároveň sa prehlbuje jej motivácia. Korčuľovanie totiž rozvíja koordináciu, držanie tela, ohybnosť, silu a rýchlosť, ktoré sú základom pre väčšinu športov, preto prechod z korčuľovania na iné športové aktivity nie je náročný, priam je ideálny.

Nesmieme opomenúť ani výhody, ktoré zo zdravotného hľadiska korčuľovanie poskytuje:

  • Zlepšuje a zvyšuje fyzickú a duševnú zdatnosť a kondíciu, svalovú koordináciu, znižuje riziko osteoporózy,
     
  • vplýva na psychický stav a pohodu, potláča zlú náladu, zvyšuje sebavedomie a znižuje depresívne nálady,
     
  • zmierňuje ťažkosti s chrbticou, či kĺbmi, napomáha k lepšiemu držaniu tela, posilňuje činnosť srdca a tým prekrvenie všetkých telesných orgánov a tkanív.

Účastníkom kurzu, ktorí budú postupne napredovať v korčuľovaní sa naskytá možnosť prejsť do klubu JJ Slovakia, kde sa vďaka svojej cieľavedomosti a trénerom JJ môžu zúčastniť rôznych súťaží.