Profesionálni tréneri

Škola korčuľovania Jumping Joe za svoju popularitu vďačí najmä profesionálnej práci špičkových trénerov s dlhoročnými skúsenosťami, praxou a často krát úspešnou športovou profesionálnou kariérou.

Naši tréneri pristupujú individuálne ku každému účastníkovi kurzu, vedia odhadnúť jeho silné a slabé stránky a riadiť jeho napredovanie tak aby sa neustále posúval vpred. 

Len vďaka spokojnosti absolventov našich kurzov sa tešíme vášmu rastúcemu záujmu, a preto kladieme vysoký dôraz na kvalitu našich trénerov. Sledujeme aktuálne trendy a ponúkame najmodernejšie metódy výučby.