Kurz pre školy, škôlky » Práca na ľade

 
Občianske združenie Jumping Joe si vzalo za cieľ vzbudiť v deťoch záujem o šport už od ranného veku prostredníctvom korčuľovania. Tento druh športu je dobré praktizovať od skorého veku /cca 4 rokov/ a môže viesť k rozvíjaniu všetkých druhov športu. Jeho prínosom je pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav jedinca – napomáha pri respiračných ochoreniach, zlepšuje koordináciu, podporuje správne držanie tela a zlepšuje celkovú fyzickú a psychickú kondíciu. Štúdie dokázali, že najlepšie obdobie pre rozvoj týchto aktivít je vek medzi 4. až 8. rokom života, kedy je mozog najvnímavejší na tieto podnety, a preto je ideálne začať od štyroch rokov, čo sa nám potvrdilo aj v praxi. Preto bol tento druh športovej aktivity v minulosti súčasťou školských osnov a my sa snažíme len o oživenie tejto myšlienky. 

Cieľom kurzov je v prvom rade vzbudiť záujem o pohyb medzi deťmi a ďalej ho rozvíjať. Deti v dnešnej dobe športujú veľmi málo, prípadne vôbec. Na tento problém poukazujú kompetentní ako psychológovia, lekári, pedagógovia ako aj média. Preto tvrdíme, že je najvyšší čas nájsť spôsob ako riešiť problém, ktorý sužuje celú túto modernú spoločnosť. Prieskum robený na školách potvrdil dávno známy fakt - deti nemajú záujem o šport. Na druhej strane pozitívne ohlasy detí, rodičov a pedagógov na prácu tímu Jumping Joe –  kurzy pre deti v škôlkach a v školách, alternatívna forma telesnej výchovy na škole Za kasárňou, kurzy pre dospelých, kurzy pre  rodiny -  v minulom roku ukázali, že sa nám darí postupne tento problém riešiť.

Už tretiu sezónu JJ organizuje kurzy pre školy a škôlky. V tabuľke nájdete základné informácie k tomuto kurzu a benefity, ktoré z neho plynú. V prípade záujmu o tento druh kurzu nás kontaktujte mailom jj@jumpingjoe.sk alebo priamo manažéra JJ Miroslava Goldschmieda na tel.č. 0948 446 018.