Kurz pre školy, škôlky » Úvod

 
JJ si uvedomuje globálny problém, ktorý spočíva v neochote detí venovať sa športu ako takému. Na túto problematiku upozorňujú aj odborníci, a preto sa JJ rozhodlo ponúknuť tento druh služieb. 

Jedným z hlavných zámerov JJ je prinavrátenie záujmu detí o šport už od ranného veku prostredníctvom korčuľovania, ktoré bolo v minulosti povinne zaradené v školských osnovách.  

V uplynulých rokoch zrealizoval Bratislavský kraj a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave projekt s názvom Rešpekt pre zdravie, ktorý bol vykonaný na študentoch vo veku 14 – 18 rokov. Zo zistených výsledkov vyplýva, že 62% dievčat a 49% chlapcov nešportuje, 40% dievčat a 18% chlapcov sa vyhýba telesnej výchove a 36% dievčat a 40% chlapcov sedí cez pracovný deň pred televíziou alebo počítačom viac ako 5 hodín, cez víkend sa ich počet zvyšuje na 63% dievčat a 69% chlapcov. Projekt bol uskutočnený počas dvoch rokov na 68 stredných školách, ktoré navštevuje 19 000 študentov. 

Na základe týchto zistení sme v sezone 2011/2012 absolvovali pilotný projekt na školách, ktorého hodnotenie bolo výborné, o čom svedčia vyjadrenia kompetentných aj pozitívne maily od rodičov (link). Rovnako ako v minulej sezóny aj tento rok sa JJ rozhodlo pokračovať vo svojom ťažení a zorganizovať kurzy pre škôlky a školy v MČ Bratislava - Nové Mesto, ktoré majú za cieľ prilákať prvákov a predškolákov k vykonávaniu pohybovej aktivity. Naše aktivity sa snažíme postupne rozšíriť aj do iných mestských častí. 

V uplynulom roku sa našich kurzov zúčastnilo vyše 400 – 500 detí zo škôlok a základných škôl. Nakoľko JJ dbá na kvalitu a najmä bezpečnosť zabezpečili sme modernú autobusovú dopravu, poistenie a kurzy prebiehajú na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Radi by sme vyzdvihli aj náš skvelý tím trénerov, vďaka ktorým sme zaznamenali úspech u detí a ich rodičov. Za 8 hodín totiž dokázali naučiť základy korčuľovania aj dieťa, ktoré ešte v živote nestálo na korčuliach, o čom svedčia aj ďakovné reakcie zo strany rodičov. 

Dúfame, že sme aj počas tretej sezóny splnili požiadavky, ktoré sa od nás očakávali a tešíme sa na novú sezónu, v ktorej sa naše aktivity spojené s týmto projektom budú aj naďalej rozvíjať. 

Obľúbenou formou prezentácie kurzov medzi deťmi, rodičmi, učiteľmi a partnermi sa stali omaľovánky. Je v nich priestor pre deti na kreslenie, obsahujú organizačné informácie pre rodičov a učiteľov. Vymaľované omaľovánky sa zbierajú a v závere kurzu je žrebovanie. Vyžrebované dieťa získa víkendový kurz korčuľovania pre celú rodinu. Záverečná hodina kurzu je venovaná detskému karnevalu na korčuliach so sprievodným programom, vystúpeniu krasokorčuliarov zúčastňujúcich sa súťaží Slovenského pohára a rodičom, ktorí sa môžu presvedčiť o pokroku svojho dieťaťa a konzultovať ho s trénermi. 

  Korčuľovanie je z viacerých hľadísk zdraviu prospešné a napomáha k zlepšeniu držania tela, ohybnosti a najmä imunity. Z emocionálneho hľadiska krasokorčuľovanie poskytuje relax, zlepšuje koncentráciu a zvyšuje sebavedomie. Z fyzického hľadiska rozvíja koordináciu, silu a obratnosť a naučí vaše dieťa správnemu držaniu tela. Zo zdravotného hľadiska zlepšuje krvný obeh a svalový tonus, zároveň zlepšuje kondíciu a ohybnosť. Vhodné je aj pre alergikov či astmatikov. Pohybom v chladnom prostredí sa dieťa otužuje a zvyšuje sa kapacita pľúc.

V prípade, že ste absolvovali náš kurz korčuľovania a páčili sa vám naše hodiny na ľade, JJ ponúka možnosť pokračovať v korčuľovaní aj ďalej prostredníctvom našej širokej škály kurzov: 

  • celý víkendový kurz (8 hodín), 
  • polovičný víkendový kurz (4 hodiny), 
  • celý týždenný kurz (8 hodín), 
  • polovičný týždenný kurz (4 hodiny), 
  • ONE TO ONE tréning

Touto cestou by sme radi poďakovali starostovi MČ Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfovi Kusému a poslancom spomínanej mestskej časti, ktorí podporili už dve sezóny kurzov na školách pre žiakov prvých ročníkov. 

JJ sa podarilo zaujať svojou činnosťou  JUDr. Tomáša Korčeka, ktorému sa myšlienka podporiť deti zapáčila. Nakoľko o nás počul pozitívne ohlasy, poskytol nám finančnú podporu, bez ktorej by rodičia nemali zvýhodnenú cenu na kurzy pre škôlky. Ďakujeme!

V školskom roku 2014/2015 taktiež prisľúbili svoju podporu a týmto im srdečne ďakujeme, že si spolu s nami uvedomujú potrebu pohybu u detí a pomáhajú nám ich motivovať hravou a zábavnou formou.